Friday, September 23, 2011

Peka. Tak peka. Peka tak peka.

"Kemungkinannya, banyak yang mendekat padamu. Hanya saja pekamu tak peka." Seseorang, dengan perubahan. Kepadaku.

No comments:

Post a Comment